Nieuwe leden zijn welkom!

Het mannenkoor heeft al jarenlang een ledenaantal dat zich beweegt tussen de 40 en 45 zingende leden en blijft daarmee vrij stabiel.
We hebben jaarlijks wel enkele jubilarissen. Hieruit blijkt een grote trouw aan de vereniging.

Wilt u ook komen zingen? Kom gerust eens langs op de woensdagavond tijdens de repetitie. U kunt gewoon een of enkele avonden meezingen en zo ervaren hoe het is om van ons koor lid te zijn, alvorens u besluit om daadwerkelijk lid van onze vereniging te worden.

U kunt ook een van onze leden aanspreken en hen vragen naar hun ervaringen of een afspraak maken met onze voorzitter.

U bent van harte welkom!