In memoriam

Afscheid Harry Gooren

We wisten dat het er aan zat te komen, maar toch als dan de kaart met de mededeling in de bus valt dat Harry is overleden komt dat als een schok binnen. Vol enthousiasme kwam hij het mannenkoor Eendracht versterken. En na veel aandringen van voorzitter Bèr Peeters wilde hij ook het penningmeesterschap wel op zich nemen. Hij stelde wel één voorwaarde, er moest eerst een smoelenboek komen. En dat maakte hij vol enthousiasme. En even later moest hij het hele koor mededelen dat hij ziek was en dat een succes van de behandeling maar heel klein was. Toch heeft hij in deze roerige CORONA-tijd meer dan 78 muziekvragen beantwoord en dan niet alleen met woorden, maar soms ook met verwijzingen naar YOU Tube filmpjes.

Afscheid Peter Nouwen

We wisten al een tijd dat Peter ernstig ziek was. Hij heeft zo lang het nog ging de repetities bijgewoond. Toen dat niet meer kon hebben de vrijwilligers van de wensambulance er voor gezorgd dat Peter nog een keer zijn koor kon horen. Op 6 juni 2019 hebben we in het Weerter crematorium definitief afscheid van Peter genomen met liederen die Peter zelf uitgezocht had.

Afscheid Fons Gerris

Hij was er toch nog even bij toen het mannenkoor het seizoen 2019-2020 afsloot. Maar uiteindelijk werd de ziekte hem toch fataal en overleed hij op 11 augustus 2020. We zullen hem missen.