Donateur worden?

Wij vinden het fijn om als koor een uitvoering te geven.

Uw aanwezigheid tijdens onze uitvoeringen stellen wij dan ook zeer op prijs.

Het Mannenkoor Eendracht heeft behoefte aan mensen die het koor een warm hart toedragen en die dit als donateur willen onderstrepen.

Indien u donateur van ons koor wilt worden vragen wij u om een door u vrij te kiezen bedrag te storten op rekeningnummer NL56 RABO 0176 9684 66 ten name van Mannenkoor Eendracht onder vermelding van donateursactie. Vermeldt daarbij alstublieft uw naam, adres en mailadres.

Als donateur zullen wij u periodiek op de hoogte houden van onze activiteiten en zullen wij u daarvoor ook persoonlijk uitnodigen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage, deze wordt zeer gewaardeerd!