Mannenkoor Eendracht stelt zich voor...

Directie

Een lange periode van ruim 26 jaar, voerde Hans Braun de directie over het koor. Sinds zijn afscheid als dirigent zingt hij mee als eerste tenor. Na een proefperiode werd door de leden vrijwel unaniem gekozen voor Martin Jaspers als nieuwe dirigent van het koor.

Martin voelt de sfeer binnen het koor erg goed aan. Hij heeft het repertoire van Hans behouden en uitgebreid en aangevuld met eigen keuzes, waaronder enkele eigen composities.
Na zijn middelbare schooltijd heeft Martin zijn muziekonderwijsbevoegdheid behaald in Enschede. In Amsterdam heeft hij het directiediploma Harmonie-Fanfare behaald. Martin is naast zijn rol als dirigent van Mannenkoor Eendracht actief als muziekdocent. Hij kent Swartbroek al vanuit het verleden als dirigent van het gemengd kerkkoor. Het is zijn ambitie om Eendracht op muzikaal gebied verder te ontwikkelen. Hij wil daarbij zoveel mogelijk muziekstijlen integreren en schuwt daarbij ook het moderne niet. Waar nodig of wenselijk voegt hij instrumentele begeleiding toe. Uiteraard doet hij er alles aan om de goede koorklank te behouden. Martin heeft zich tot doel gesteld om mannen uit de omgeving zodanig enthousiast te maken voor Eendracht, dat zij toetreden als zingend koorlid.